Xem tuổi sinh con năm 2017 cho bố Đinh Mão mẹ Kỷ Tỵ

Cha tuổi Đinh Mão, Mẹ tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2017 Đinh Dậu có đẹp không? Mời các bạn cùng sosanh.com.vn tìm hiểu nhé!

Cha tuổi Đinh Mão, mẹ tuổi Kỷ Tỵ, con sinh vào năm 2017 Đinh Dậu. Đánh giá điểm Ngũ hành, Thiên can, Địa chi là 14/20
Sinh con vào năm 2017 này khá tốt cho con. Cụ thể các bạn xem tuoi sinh con phân tích ở phần Chi tiết bên dưới.


Các năm sau cũng phù hợp với bạn:

  • năm 2017 (14/20 điểm),
  • năm 2018 (15/20 điểm),
  • năm 2019 (14/20 điểm),
  • năm 2024 (14/20 điểm),

1. Ngũ hành sinh khắc

Là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Tốt nhất là Ngũ hành cha và mẹ tương sinh, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con

Mệnh của cha là Hỏa, mẹ là Mộc, con là Hỏa
Như vậy:
Ngũ hành của cha là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của con, bình hòa
Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hỏa của con, rất tốt
Đánh giá điểm ngũ hành: 6/20 (tối đa 8/20)
2. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm. Trong Thiên can có 4 cặp tương xung (xấu) và 5 cặp tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hóa và không tương xung với con.

Thiên can của cha là Đinh, mẹ là Kỷ, con là Đinh
Như vậy:
Thiên can của cha là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Đinh của con, bình hòa
Thiên can của mẹ là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Đinh của con, bình hòa
Đánh giá điểm thiên can: 4/20 (tối đa 6/20)
3. Địa chi xung hợp

Trong thuatxemtuoivochong – Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp.

Địa chi của cha mẹ tương hợp với con là tốt nhất, bình hòa là không tương hợp và không tương xung với con.

Địa chi của cha là Mão, mẹ là Tỵ, con là Dậu
Như vậy:
Địa chi của cha là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt
Địa chi của mẹ là Tỵ tương hợp với Dậu của con, rất tốt
Đánh giá điểm địa chi: 4/20 (tối đa 6/20)
4. Tổng điểm 14/20

Tổng điểm trên 16 là rất tốt để chọn tuổi sinh con năm 2017
Tổng điểm từ 13 đến 16 là khá tốt.
Tổng điểm từ 10 đến 12 là bình hòa.