Ngoại cảm và những ngộ nhận

Ngoại cảm là khả năng đặc biệt của một số rất ít người có. Nhà ngoại cảm là người có thể cảm nhận hoặc tiếp cận, giao dịch với một thế giới khác của con người sau khi chết. Thông qua đó nhà ngoại cảm đã ứng dụng khả năng đặc biệt của mình để đem lại lợi ích trong cộng đồng xã hội như tìm mộ thất lạc, giao tiếp với linh hồn và các công việc khác có liên quan đến tâm linh trong cộng đồng xã hội. Thông qua những thực nghiệm về tâm linh đã giúp cho xã hội ngày càng hiểu và phân định được một cách rõ ràng về tâm linh. những người có khả năng ngoại cảm là có thật và dùng khả năng ngoại cảm tìm mộ thất lạc cũng là có thật nhưng rất ít. Khả năng này không phải đạt chuẩn ở mọi lúc, mọi nơi có lúc lên, lúc xuống và có thể mất hẳn.

https://college-homework-help.org/

Bản chất của ngoại cảm

Ngoại cảm được hiểu là công việc của thần linh làm cho con người có khả năng giao tiếp với thế giới vô hình. Đối với những người bỗng nhiên xuất hiện khả năng này thì sẽ là trọng tránh nặng nề lớn lao mà thần linh giao phó cho. Còn đối với những người tu tập để khả năng ngoại cảm dần có theo từng nấc thì được xem là phần thưởng khích lệ họ hãy cố gắng hơn nữa và trước mắt vẫn còn nhiều thử thách đối với họ. Khả năng ngoại cảm cao chỉ có thể được mở ở những người có tâm hồn trong sáng, cao thượng, có khả năng đồng cảm. Mối liên lạc với đấng tối cao được thực hiện qua các thiên thần và bản thân nhà ngoại cảm có thể hỏi thiên thần mọi điều, song không phải mọi thông tin đều có thể nói được cho người khác. Có những điều cấm kỵ mà nếu vi phạm người đó sẽ bị mất khả năng ngoại cảm và các thiên thần sẽ ngừng giao tiếp với người đó. Có thể thấy hiện tượng ngoại cảm rất đa dạng và đã có những nghiên cứu về hiện tượng tâm linh cho rằng hầu hết tất cả chúng ta đều có khả năng ngoại cảm nhưng tùy theo mức độ nào đó. Minh chứng là rất nhiều người có thể kể ra một vài sự kiện diễn ra trong đời mà họ khẳng định có sự xuất hiện của thần giao cách cảm hay khả năng đoán trước sự việc.

=>> bướm bay vào nhà là điềm báo gì ?

Giới hạn của tâm linh và ngoại cảm

Chúng ta cần nhận thức thật rõ rằng tâm linh là những hiện tượng huyền bí là vấn đề vô hình là những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt người thường và gần như không thể chứng minh bằng cách cân, đo, đong, đếm… Khi một người không hiểu được sơ đẳng về phạm trù tâm linh sẽ dẫn đến cách hành xử mê tín dị đoan. Giữa tâm linh và ngoại cảm là một ranh giới hết sức mong manh. Nhưng chỉ cần chúng ta bình tĩnh chiêm nghiệm, phân tích thì chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt và phân biệt được đâu là khoa học tâm linh và đâu là ngoại cảm. Có thể thấy việc phân biệt rõ tâm linh và ngoại cảm là điều hết sức cần thiết trong đời sống thường ngày của con người và xã hội.