10 mA?I?u a��p l?�ng bA?I�ng gA?I? tuyA?I?t A�eI?p cho iPhone 6/6s

Uncategorized

Nh?�I?ng mA?I?u case ba?�ng gA?I? cho iPhone 6s naI�y c?�I?c kyI� quyA?I?n ruI? v??I?i veI� A�eI?p t?�I? nhiA?n vaI� vA?n gA?I? A�A?I?c A�aI?o, sang troI?ng. MA?I?t sa�� ma?�u case coI�n A�?�??I?c cha?? taI?c ba?�ng tay.

1. Woodback Snap Case

Woodback-Snap-Case--1ce18
A??�??I?c chA?I? taI?c t?�I� gA?I? tA?I?t kA?I?t h??I?p v??I?i nh?�I?a polycarbonate troI?ng l?�??I?ng nheI?, Woodback Snap Case pha trA?I?n haI�i hoI�a gi?�I?a vA?n gA?I? t?�I? nhiA?n vaI� nh?�I?a tA?I�ng h??I?p. NgoaI�i viA?I?c baI�o vA?I? iPhone 6s, Woodback Snap Case coI�n giuI?p caI�i thiA?I?n veI� bA?I� ngoaI�i cuI�a chiA?I?c smartphone.
2. Wood case for Apple iPhone 6s
Wood-case-for-Apple-1ce18
A??�??I?c laI�m bA?I�ng gA?I? t?�I? nhiA?n 100%, mA?I?u a��p l?�ng naI�y baI�o vA?I? tA?I?t cho iPhone 6s vaI� khiA?I?n chiA?I?c smartphone cuI�a baI?n nA?I�i bA?I?t gi?�I?a A�aI?m A�A?ng.
3. Reconstituted Ebony
Reconstituted-Ebony--1ce18
MA?I?u case naI�y kA?I?t h??I?p mA?I?t tA?I?m gA?I? thA?I?t chA?I? taI?c thuI� cA?ng v??I?i viA?I�n nh?�I?a polycarbonate A�A?I� ng?�??I�i duI�ng dA?I? daI�ng A?I?p vaI�o iPhone. A?A?y laI� mA?I?t mA?I?u case moI�ng, h??I?p th??I�i trang nh?�ng vA?I?n baI�o vA?I? an toaI�n cho iPhone 6s.
4. Man & Wood iPhone 6s
Man--amp-Wooda-5af5f
Nh?�I?ng a��p l?�ngA�Man & Wood iPhone 6s seI? biA?I?n chiA?I?c iPhone cuI�a baI?n thaI�nh mA?I?t taI?c phA?I�m nghA?I? thuA?I?t. NgoaI�i ra, chuI?ng coI�n baI�o vA?I? tA?I?t cho chiA?I?c iPhone cuI�a baI?n do A�?�??I?c laI�m t?�I� gA?I? c?�I?ng coI? A�A?I? bA?I�n cao.
5. Unique Wooden Panel iPhone 6S Case
Unique-Wooden-Panel-1ce18
MA?I?t mA?I?u case c?�I?c kyI� phong caI?ch nh?�ng vA?I?n baI�o vA?I? iPhone mA?I?t caI?ch hiA?I?u quaI�. L??I?p gA?I? c?�I?ng bA?n ngoaI�i A�aI�m baI�o an toaI�n cho iPhone moI?i luI?c, moI?i n??i. BA?n trong case coI? l??I?p loI?t mA?I�m giuI?p maI�n hiI�nh iPhone cuI�a baI?n khA?ng biI? trA?I�y x?�??I?c.
6. iWood 6s
iWood-6s-for-iP-1ce18
iWood 6s A�?�??I?c phaI?t triA?I�n riA?ng cho iPhone 6s, noI? bao boI?c mA?I?t caI?ch hoaI�n haI�o quanh nh?�I?ng A�?�??I�ng cong cuI�a iPhone. Case A�?�??I?c chA?I? taI?c mA?I?t caI?ch cA?I�n thA?I?n t?�I� gA?I? chA?I?t l?�??I?ng cao.
7. Case gA?I? khA?I?c hoa cho iPhone 6s
Floral-real-wood-engrava-51607
a�?p l?�ng naI�y A�?�??I?c chA?I? taI?o bA?I�ng caI?ch khA?I?c laser lA?n gA?I? thA?I?t A�A?I� taI?o ra mA?I?t taI?c phA?I�m nghA?I? thuA?I?t. Do A�?�??I?c chA?I? taI?c thuI� cA?ng nA?n seI? coI? s?�I? khaI?c biA?I?t nhoI� vA?I� maI�u sA?I?c gA?I? vaI� viI? triI?.
8. Silicoo iPhone 6s case
Silicoo-iPhone-6S-case--1ce18
Case Silicoo A�?�??I?c laI�m t?�I� gA?I?, cao su TPU mA?I�m vaI� nh?�I?a. V??I?i phong caI?ch thiA?I?t kA?I? A�??n giaI�n, phong caI?ch vaI� thanh liI?ch, mA?I?u case naI�y v?�I�a vA?I?n v??I?i iPhone 6s, caI?c nuI?t cuI?ng hoaI?t A�A?I?ng thoaI�i maI?i. Case baI�o vA?I? iPhone cuI�a baI?n an toaI�n khi biI? r??i, va chaI?m, traI?nh trA?I�y x?�??I?c.
9. BELK iPhone 6s case
BELK-iPhone-6s-case---Natural-1ce18
A??�??I?c laI�m t?�I� gA?I? tA?I?t, mA?I?u case naI�y coI�n coI? mA?I?t khe nhoI� ??I� phiI?a sau A�A?I� ng?�??I�i duI�ng cA?I?t tiA?I�n mA?I?t hoA?I?c theI� ngA?n haI�ng. CaI?c phA?I�n gA?I? vaI� cao su kA?I?t h??I?p liA?I�n maI?ch v??I?i nhau trong khi vA?n gA?I? t?�I? nhiA?n khiA?I?n case tr??I� nA?n nA?I�i bA?I?t.
10. Natural Wood Backplate
iPhone-6S-4.7-Natura-1ce18
Natural Wood Backplate A�?�??I?c laI�m t?�I� vA?I?t liA?I?u gA?I? kA?I?t h??I?p v??I?i nh?�I?a polycarbonate bA?n trong. BaI?n cuI?ng coI? thA?I� choI?n maI�u sA?I?c hoA?I?c hoa vA?n khaI?c.