You are Browsing Giải trí News

by Nguyễn Thị Nhâm 2 years ago

Điều kiện làm đại lý xổ số

Kqxs – Tôi mới về nghỉ hưu nên dự định mở đại lý xổ số xsmb. Xin hỏi quý báo, pháp luật hiện hành có quy định thế nào về điều kiện để làm đại lý xổ số ? Hoàng Văn Châu...